Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Poslední úprava: 21. 9. 2017

Placení příspěvku do fondu SRPŠ Na schůzi SRPŠ rodiče odhlasovali výši příspěvku pro letošní školní rok, tj. 1.300,-Kč za 1 dítě. Příspěvek bude vybírat pokladní SRPŠ, paní Jarošová, ve středu 18. 10. 2017 od 8 do 17 hodin ve své kanceláři.
Mimo tuto dobu můžete částku zaplatit na jednotlivých třídách.

Fotografování dětí - 24. 10. Dne 24. 10. 2017 se od 8:00 hod. uskuteční fotografování dětí - sada fotografií za cenu 250 Kč.

Přihlašování na kroužky Své děti můžete přihlašovat na kroužky na webu krouzky.msresovska.cz. Přihlašování bude ukončeno 22. 9. Po tomto termínu se na volná místa dotazujte přímo lektorek jednotlivých kroužků. Pořadí přihlášených dětí nemá vliv na přijetí do kroužku.

Přihlašování na školu v přírodě – Čestice říjen 2017 Bylo zahájeno on-line přihlašování na školu v přírodě, která se bude konat od 6. (pátek) do 13. 10. 2017 (pátek). Podmínkou uskutečnění školy v přírodě je přihlášení alespoň 15 dětí. Termín přihlášení je nejpozději do 20. 9. 2017.

Environmentální výchova Děti ze třídy Švestek, Jahod a Sluníček budou po celý školní rok docházet do DDM Spirála na cyklus environmentální výchovy, který stojí 200 Kč za dítě. Prosíme rodiče o zaplacení na jednotlivých třídách.

Informace o povinném předškolním vzdělávání podrobnosti na webu msmt.cz

Upozornění pro rodiče podrobnosti

Kontakt na třídy Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018 podrobnosti

Poslední upravené stránky

rám vertikální míče děti