Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Poslední úprava: 17. 10. 2017

Druhá škola v přírodě Škola v přírodě v Česticích nabízí 2. termín v tomto školním roce, a to od 22. do 29. června 2018. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi žádaný termín, je nutné pro jeho rezervaci zjistit zájem rodičů. Předběžní zájemci o červnovou školu v přírodě nahlásí svoje dítě do přihlašovací tabulky do úterý 7.11.2017.

Změna logopedické prevence 18.10.2017 - MIMOŘÁDNĚ - proběhne kroužek logopedické prevence pro obě skupiny.
středeční skupina - 12.10 - 12.40 hod.
čtvrteční skupina - 12.45 - 13.15 hod.
Děkuji za pochopení

Organizace provozu a kroužků po dobu trvání školy v přírodě

  • děti z odd. Jahod, které neodjíždí na ŠvP, budou od pátku 6.10. do pátku 13.10. (včetně) rozděleny do ostatních tříd – viz rozpis na nástěnce pro rodiče v dětské šatně Jahod
  • ve středu 11.10. se nekoná lekce plavání
  • ostatní kroužky běží podle rozvrhu
  • pro děti z Jahod, Švestek a Sluníček, které budou 9.10. na ŠvP, se uskuteční náhradní lekce Environmentální výchovy („Moštování“) v DDM Spirála, a to 23.10.2017

Ekologie pro nejmenší Děti z Jablíček a z Hrušek se od ledna do června 2018 zúčastní ekologicko-vzdělávacího programu, který bude realizovat příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy. Každá lekce proběhne zvlášť pro každou jmenovanou třídu (od 9 a od 10 hodin). Celý cyklus stojí 210,-Kč. Prosíme rodiče o zaplacení na třídách během listopadu.

Placení příspěvku do fondu SRPŠ Na schůzi SRPŠ rodiče odhlasovali výši příspěvku pro letošní školní rok, tj. 1.300,-Kč za 1 dítě. Příspěvek bude vybírat pokladní SRPŠ, paní Jarošová, ve středu 18. 10. 2017 od 8 do 17 hodin ve své kanceláři.
Mimo tuto dobu můžete částku zaplatit na jednotlivých třídách.

Fotografování dětí - 24. 10. Dne 24. 10. 2017 se od 8:00 hod. uskuteční fotografování dětí - sada fotografií za cenu 250 Kč.

Environmentální výchova Děti ze třídy Švestek, Jahod a Sluníček budou po celý školní rok docházet do DDM Spirála na cyklus environmentální výchovy, který stojí 200 Kč za dítě. Prosíme rodiče o zaplacení na jednotlivých třídách.

Informace o povinném předškolním vzdělávání podrobnosti na webu msmt.cz

Upozornění pro rodiče podrobnosti

Kontakt na třídy Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018 podrobnosti

Poslední upravené stránky

rám vertikální míče děti