Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče » Pomáháte nám

Pomáháte nám

Jarní brigáda

Děkujeme rodičům za pomoc při brigádě na školní zahradě.
Poděkování patří paní Mikové, panu Rohlenovi, paní Vašatové, paní Lukešové a panu Vokálovi.

Děkujeme ...

... paní Markové za sponzorství akce „Zdobíme medové perníčky“, kterou zorganizovala pro třídu Švestek.
... panu Koďouskovi za zakoupení světýlek na vánoční stromeček pro třídu Sluníčka.
... Löflerovým a panu Jarošovi za věrné ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla.
... Čížkovým a Löflerovým za pomoc s organizací a realizací lampiónového průvodu.
... panu Plesnivému (oddělení Jahod) za opravy hraček.
... manželům Rosypalovým za vstřícnost, spolupráci a pomoc při návštěvě zoologické zahrady dne 1.6.2017.

Za pomoc s kanapkami děkujeme

Za třídu Jablíček pěkně děkujeme rodičům, kteří připravili krásné a výborné kanapky pro zahradní slavnost - Hanušovým, Horákovým, Hrázským, Konvalinkovým, Malečkovým, Mužíčkovým, p. Pilnému a pí Kučerové, Šustovým, Vokálovým a Zapletalovým.

Ze třídy Hrušek děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili a rozšířili nabídku našeho kanapkového občerstvení. Za "hrušky" paní Ledinské, Tarasenko, Jejkalové, Řeháčkové, Monseové, Padrtové a Knutelské.

Ze třídy Švestek děkujeme rodičům, kteří připravili kanapky pro zahradní slavnost; jmenovitě: rod. Mužíčkova, rod. Kučerova, rod. Urbanová, rod. Tučná, rod. Zapletalova, rod. Válova, rod. Ledinská, rod. Benáčkova, rod. Řičicová a rod. Bečková. Kanapky byly krásné.

Ze třídy Jahod p. Hanušové, p. Novákové, p. Mazuchové, p. Šigutové, p. Havránkové, p. Škotkové, p. Houskové, p. Poštekové, p. Hynkové, p. Rosové, p. Vokrouhlíkové, p. Vojtíškové, p. Peroutkové, p. Šimůnkové

Ze třídy Sluníček Koďouskovým, Tyráčkovým, Klofáčovým, Čížkovým, Škvárovým, Beranovým, Mikovým, Královým a Amanovým. Zvláštní poděkování patří panu Čížkovi, který kopíroval veškerý tištěný materiál na slavnosti!!

Pokud jsme na někoho zapomněli, určitě se ozvěte!!!!
Totéž platí, pokud jsme uvedli maminku, ale vyráběl také tatínek☺

Canisterapie

Děkujeme paní Ivetě Krucké, že ve dnech 29. a 30. 5. 2017 uspořádala pro všechny naše děti canisterapeutické hodiny.
Setkání s pejsky si všichni skutečně užili a tento zážitek vřele doporučujeme.
Pokud by měl někdo zájem, kontakt na paní Kruckou poskytne ředitelka školy.

Tipy, jak mohou rodiče pomoci škole

 • sponzorství
  • doprava (na výlet, na plavání, …)
  • VV materiál (fixy, pastelky)
  • igelitové návleky
  • barvy do kopírky nebo kopírování pracovních listů
  • drobné dárky, reklamní předměty (notýsky, propisky, přívěsky, magnetky, balónky…)
  • divadelní představení pro děti
 • profese hasič, policista, kuchař, cukrář…(přinést ukázat oblečení, pracovní nástroje, sjednat prohlídku pracoviště, zprostředkovat nebo realizovat preventivní/ukázkové programy…)
 • pomoc při společných akcích (lampiónový průvod, zahradní slavnosti)
 • moderování akcí na školní zahradě
 • Mikuláš (pomoc s přípravou dárků)
 • zahradnické práce na školní zahradě
rám vertikální míče děti