Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče » Environmentální výchova

Environmentální výchova

ekologie pro nejmenší - odd. A (Jablíčka) a B (Hrušky)
environmentální výchova - odd. C (Švestky), D (Jahody) a E (Sluníčka)