Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Flétna

Flétna

Kroužek flétničky vede Martina Koutná - Agentura ABC. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin. Agentura garantuje 30 lekcí.

Školní rok 2019 / 2020

Vážení rodiče,

z důvodu řešení epidemiologických opatření byl kroužek Flétnička k 12. 3. ukončen. Informace k vypořádání závazků za neodučené hodiny Vám byly zaslány e-mailem. Přeji Vám hezké léto a těším se na příští školní rok.

Děti, které již půjdou do školy, mohou pokračovat v našich kurzech pro školáky, které budeme zahajovat v říjnu 2020. Informace o zápisu najdete v srpnu na našich webových stránkách www.fletnicka.com.

Martina Koutná

Vyžadováno heslo