Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Flétna

Flétna

Kroužek flétničky vede Martina Koutná - Agentura ABC. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin. Agentura garantuje 30 lekcí.

Vyžadováno heslo