Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřská škola Řešovská patří mezi sídlištní školky Prahy 8. Nachází se však na kraji sídliště a ze tří stran je obklopená velkým množstvím zeleně.

Naše mateřská škola sousedí s dětským hřištěm, které se v zimě dá využít k sáňkování. Za hřištěm je areál botanické zahrady s mnoha keři a stromy.

Na naší rozlehlé školní zahradě roste mnoho stromů a keřů, které zejména v letních slunečních dnech poskytnou dětem dostatek příjemného stínu.

Škola je pětitřídní, čtyři třídy jsou označeny symboly ovoce (Jablíčka, Hruštičky, Švestky, Jahody), pátá třída má název Sluníčka.

Od roku 2002 vytváří škola vlastní školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Děti si osvojují způsob života ve skupině, učí se vzájemné toleranci, schopnosti spolupracovat, zdravě se uplatnit, schopnosti vyjádřit přání nebo nápad, podílejí se na jeho realizaci, učí se vzájemně si pomáhat. Nezapomínáme ani na předškolní přípravu, individuální péče je věnována především dětem s odloženou školní docházkou. Adaptace nových dětí probíhá dle jejich potřeb.

Během školního roku se konají v naší MŠ různá divadelní představení, koncerty apod. Vybíráme z velmi bohaté nabídky. Za kulturním zážitkem se vydáme i do KD Krakov nebo KD Ládví.

Třídy

Jablíčka


Hrušky


Švestky


Jahody


Sluníčka


Zahrada


obydlí pro ježka
rám vertikální míče děti