Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřská škola Řešovská patří mezi sídlištní školky Prahy 8. Nachází se však na kraji sídliště a ze tří stran je obklopená velkým množstvím zeleně.

Sousedí s dětským hřištěm, které se v zimě dá využít k sáňkování. Za hřištěm je areál botanické zahrady s mnoha keři a stromy, nedaleko se nachází les.

Během horkých letních dnů se děti mohou osvěžit ve dvou mlhovištích.

Po rozsáhlé rekonstrukci je budova zateplena a má novou fasádu.

Větrání ve třídách je prováděno vzduchotechnikou s rekuperačním výměníkem, díky které je ve třídách stále čerstvý vzduch s minimálním úbytkem tepla. Třídy jsou vybaveny čidlem kvality vzduchu, které v případě zaznamenání zhoršení kvality vzduchu zajistí jeho rychlejší výměnu ve třídě.

Škola je pětitřídní, čtyři třídy jsou označeny symboly ovoce (Jablíčka, Hruštičky, Švestky, Jahody), pátá třída má název Sluníčka.

Od roku 2002 vytváří škola vlastní školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Děti si osvojují způsob života ve skupině, učí se vzájemné toleranci, schopnosti spolupracovat, zdravě se uplatnit, schopnosti vyjádřit přání nebo nápad, podílejí se na jeho realizaci, učí se vzájemně si pomáhat. Nezapomínáme ani na předškolní přípravu, individuální péče je věnována především dětem s odloženou školní docházkou. Adaptace nových dětí probíhá dle jejich potřeb.

Během školního roku se konají v naší MŠ různá divadelní představení, koncerty apod. Vybíráme z velmi bohaté nabídky. Za kulturním zážitkem se vydáme i do KD Krakov nebo KD Ládví.

Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

Gabriela Málková Seidlová - Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen Gabriela Málková Seidlová - Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

Studie zkoumala vztah a souvislosti mezi fonematickým povědomím a znalostí písmen u dětí ve věku 4-5 let.

Potvrdila, že pravidelná realizace aktivit, vedoucích k rozvoji obou dovedností, výrazně přispívá k rozvoji předčtenářských dovedností u dětí v mateřské škole.


Budova


Třídy

Jablíčka


Hrušky


Švestky


Jahody


Sluníčka


Zahrada


^ obydlí pro ježka

Virtuální prohlídka školy

Na stránce Zápis dětí do MŠ lze zobrazit virtuální prohlídku školy.