Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Pěvecký kroužek

Pěvecký kroužek

Kroužek vede lektorka Iva Hennová ve spolupráci s ředitelkou školy C. Foučkovou. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Vyžadováno heslo

rám vertikální míče děti