Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče » Projekty

Projekty

Projekt MŠ ŘEŠOVSKÁ 81 je spolufinancován Evropskou unií Projekt MŠ ŘEŠOVSKÁ 81 je spolufinancován Evropskou unií

Digitalizujeme školu


iKap – rozvoj logického a informatického myšlení

iKap - prezentace
iKap - plán aktivit 2022/23

Projekt Šablony I MŠ Řešovská byl spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt je realizován v období 1.2.2023 - 30.6.2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005364

Projekt Šablony I MŠ Řešovská byl spolufinancován Evropskou unií