Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Sportovní hry

Sportovní hry

popis kroužku

Kroužek byl pro letošní školní rok ukončen. Všem přejeme pohodové a klidné prázdniny.

Vyžadováno heslo

rám vertikální míče děti