Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Sportovní hry

Sportovní hry

Kroužek vede Dominika Havlíková. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Vyžadováno heslo