Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email zasílat denní upozornění na změnu této stránky.

Důležité upozornění k letnímu prázdninovému provozu!

zveřejněno: 7. 5. 2024

Upozornění

Muzikohraní

zveřejněno: 9. 2. 2024

Muzikohraní - rozvrh

Zápis dětí do MŠ

zveřejněno: 3. 2. 2024

Na stránce Zápis dětí do MŠ jsou zveřejněny informace a termíny dnů otevřených dveří k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2024/25.

Oznámení o přerušení provozu mateřských škol ve školním roce 2023/2024

aktualizováno: 14. 1. 2024

Oznámení o přerušení provozu v létě 2024

Podmínky pro zařazení dítěte do prázdninové docházky

Projekt Veselá věda

zveřejněno: 2023

V průběhu ledna – května 2024 bude ve třídách Jahody, Švestky a Sluníčka probíhat projekt Veselá věda, hrazený ze šablon OP JAK.

Environmentální program "Když les usíná"

zveřejněno: 2023

Akce proběhne jen na třídách Jablíčka a Hrušky. Podrobnosti
https://lhmp.cz/zachranna-stanice/sponzorstvi-a-adopce/

Projekt Balíček okamžité pomoci Pražanům byl prodloužen

zveřejněno: 2023

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22.6.2023 bylo školám umožněno pokračovat v realizaci tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům i ve školním roce 2023/24, a to do 31.8.2024.

 

Vyšetření úrovně školní zralosti – odklady školní docházky

zveřejněno: 2023

Vážení rodiče,

pokud potřebujete zjistit úroveň školní zralosti u Vašeho dítěte (protože zvažujete odklad školní docházky), vyžádejte si na třídách dotazníky k podpisu.

Vyplněné dotazníky zasílá škola do pedagogicko-psychologické poradny, odkud vás budou kontaktovat ohledně sjednání termínu návštěvy.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky