Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email
na změnu této stránky.

Schůze SRPŠ zrušena

aktualizováno: 11. 9. 2020

pozvánka

Výbor SRPŠ při MŠ Řešovská, z.s., ruší z důvodu zhoršené epidemiologické situace společnou schůzi, svolanou na 23. 9. 2020.

Informace plánované k projednání jsou v tištěné podobě na jednotlivých třídách, kde si je můžete pročíst a podepsat v době od 14. do 18. září 2020.

Děkujeme za pochopení.

Nové heslo – platné od 1. 10. 2020

zveřejněno: 11. 9. 2020

Nové heslo pro přístup k neveřejné části webových stránek sdělí zákonným zástupcům od 1. 10. 2020 paní učitelky na jednotlivých třídách.

Ztráty a nálezy

zveřejněno: 11. 9. 2020

Na chodbě - v přízemí hlavní budovy – se nachází velká krabice s množstvím dětského oblečení a bot z loňského školního roku.

Prosíme rodiče, aby si prohlédli obsah krabice a odnesli si domů věci svých dětí, a to nejpozději do 30. 9. 2020.
Nevyzvednuté oděvy a obuv budou po tomto datu zlikvidovány.

Děkujeme.

Lampiónový průvod

zveřejněno: 9. 9. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se letošní lampiónový průvod neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

Přihlašování na kroužky

zveřejněno: 7. 9. 2020

Své děti můžete přihlašovat na kroužky na krouzky.msresovska.cz.
Vstup prostřednictvím hesla pro neveřejnou část webu msresovska.cz.
Pořadí přihlášených dětí nemá vliv na přijetí do kroužku.
Poslední termín pro přihlášení on-line bude neděle 20. září. Pak už bude možné se přihlásit jen osobně u lektorek.

Akce „Zdravá svačinka“ - 8. 9. a 25. 9. 2020

zveřejněno: 4. 9. 2020

Pro předškolní děti nabízí MHMP projekt, v rámci kterého si za přítomnosti kuchařů samy připraví a ochutnají zdravé pokrmy.

V době konání akce prosíme rodiče předškoláků z příslušné třídy, aby přivedli děti do 8 hodin ráno. Děkujeme.

Náhradní lekce logopedické prevence za období Covid-19

zveřejněno: 2. 9. 2020

Podrobnosti na stránce kroužku Logopedická prevence.

Se Sokolem do života

zveřejněno: 1. 9. 2020

Děti ze tříd Jablíčka a Sluníčka se zapojily do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Činnosti prováděné během projektu nabízí dětem nové podněty spojené se zdravým a pravidelným pohybem. Projekt realizuje Česká obec sokolská, záštitu převzalo MŠMT. Každé přihlášené dítě obdrží pracovní sešitek, do kterého mu budou postupně vlepovány obrázky v návaznosti na splnění úkolů. Účast dítěte je zpoplatněna částkou 20,-Kč/dítě a školní rok – prosíme o uhrazení této částky v příslušné třídě. Děkujeme.

Další info na: https://www.sesokolemdozivota.cz/

Hygienická a epidemiologická pravidla pro provoz školy

zveřejněno: 27. 8. 2020

Hygienická a epidemiologická pravidla pro provoz školy od 1. 9. 2020

Čipy pro vstup – vyzvednutí/vrácení

zveřejněno: 27. 8. 2020

V kanceláři hospodářky školy si mohou rodiče nově přijatých dětí vyzvednout proti záloze 120,-Kč/kus čipy pro vstup do areálu nebo budov školy, a to v termínech:

 

  • úterý 1. 9. 2020 od 6,30 do 10,15 hod
  • čtvrtek 3. 9. 2020 od 9 do 10 hodin

 

Zároveň mohou v těchto termínech rodiče dětí, které již ukončily docházku, čipy odevzdat; záloha jim bude vrácena.

Jiné termíny pro vyzvednutí nebo vrácení čipů lze dohodnout na adrese: svestky@msresovska.cz, nejpozději do konce září 2020.

Tvoříme společně hymnu naší školky

aktualizováno: 2. 7. 2020

Hymnu si lze poslechnout na https://www.youtube.com/watch?v=1MxNkHiJyis

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky