Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email
na změnu této stránky.

Potvrzení - sleva na dani

zveřejněno: 5. 1. 2022

Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2021 obdrží zákonní zástupci:

  • docházejících dětí na jednotlivých třídách
  • dětí, které již do MŠ Řešovská nedochází (přestupy na jiné MŠ, stěhování) buď osobně vždy ve středu od 16 do 17 hodin v rámci úředních hodin ředitelky (neplatí pro termíny školních prázdnin) nebo v jiném termínu po předchozí dohodě na tel. 233 553 909 nebo emailu info@msresovska.cz.


Potvrzení budou vydávána od pondělí 10. ledna 2022.

Pravidla pro provoz školy od 1. 9. 2021

zveřejněno: 2021

Pravidla pro provoz v době zvýšených hygienických opatření

Malá technická univerzita

zveřejněno: 2021

V rámci programu Šablony III. se děti ze třídy Švestek, Jahod a Sluníček zúčastní projektu polytechnické výchovy s názvem Malá technická univerzita.

Rozvrh lekcí pro období říjen – prosinec 2021

Návrat dětí ze zahraničí

zveřejněno: 2021

Vážení rodiče, pokud se vrátíte se svými dětmi ze zahraničí, jste povinni tuto skutečnost oznámit na třídě před předáním dítěte učitelce.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky