Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email
na změnu této stránky.

Škola v přírodě Čestice 9. – 16. 11. 2021

zveřejněno: 9. 6. 2021

V rámci zjišťování zájmu o účast na plánované škole v přírodě se přihlásilo 28 dětí. Další zájemci se mohou hlásit na třídách, ale budou evidováni jako náhradníci.

Do pátku 18. 6. 2021 zaplaťte, prosím, na třídách základní platbu ve výši 2. 985,- Kč (děti do 6 let) nebo 3. 055,- Kč (děti s OŠD).

Vybrané prostředky na základní platbu se vrací v případě onemocnění dítěte (doložit potvrzením lékaře) nebo v případě uzavření školy v přírodě na základě vyhlášených mimořádných opatření (Covid).

Doplatek budeme vybírat v září 2021.

Pokud máte možnost uplatit příspěvek na pobyt dítěte u svého zaměstnavatele, zašlete potřebné podklady na e-mail školy v přírodě svp.cestice@seznam.cz pro vystavení faktury.

Informace o pobytovém místě na www.svp-cestice.cz

Návrat dětí ze zahraničí

zveřejněno: 7. 5. 2021

Vážení rodiče, pokud se vrátíte se svými dětmi ze zahraničí, jste povinni tuto skutečnost oznámit na třídě před předáním dítěte učitelce.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 23. 3. 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Pozdravníček

zveřejněno: 8. 3. 2021

Do Pozdravníčku může kdokoliv vložit krátký vzkaz komukoliv ze školky.

Testy školní zralosti

zveřejněno: 7. 1. 2021

Vážení rodiče, hromadný screening školní zralosti ve školce probíhat nebude.

Pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, objednávejte se individuálně např. do Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8, podrobně viz www.ppppraha7a8.cz

Mateřská škola musí poradně předem zaslat PŘEDŠKOLNÍ DOTAZNÍK, který si na třídě nejdříve podepište.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky