Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Poslední úprava: 12. 12. 2019
Nechte si na email
na změnu této stránky.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – NOVINKA – ČTĚTE POZORNĚ!!! Seznamte se s novými pravidly pro provoz v době hlavních prázdnin školního roku 2019/20. Závazná přihláška bude na webu školky zveřejněna počátkem ledna 2020.

Taneční kroužek má dvě skupiny Od pondělí 16. 12. bude kroužek tanečků probíhat ve dvou skupinách – viz rozvrh kroužků. Přihlašování dalších případných zájemců je stále možné, online přihlášku naleznete na krouzky.cz.

Potvrzení – sleva na dani Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2019 obdrží zákonní zástupci:

  • docházejících dětí na jednotlivých třídách
  • dětí, které již do MŠ Řešovská nedochází (přestupy na jiné MŠ, stěhování, děti z jiných MŠ, které k nám docházely jen na prázdninový provoz)
buď osobně vždy ve středu od 16 do 17 hodin v rámci úředních hodin ředitelky (neplatí pro termíny školních prázdnin) nebo v jiném termínu po předchozí dohodě na tel. 233 553 909 nebo emailu info@msresovska.cz.
Potvrzení budou vydávána od 15. ledna 2020.

Nabídka logopedické depistáže Pedagogicko-psychologicko-logopedické centrum Praha, Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 Libeň, nabízí pro Vaše děti logopedickou depistáž. Jedná se o krátké vyšetření, které slouží k vyhledávání jedinců se závadami a poruchami řečových komunikačních schopností a dovedností. Cena depistáže pro jedno dítě je 150 Kč.
K logopedickému vyšetření se mohou zákonní zástupci dítěte rozhodnout sami na základě vlastního uvážení. Výstupem každé depistáže je formulář, který informuje zákonného zástupce o výsledku vyšetření a v případě nutnosti doporučí následnou péči.
Pro zjištění závazných zájemců budou v dětských šatnách až do čtvrtka 12. 12. 2019 připraveny formuláře k podpisu.

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku proběhla dne 13. listopadu 2019. Fotografie z akce

Oznámení o přerušení provozu o hl. prázdninách 2020 podrobnosti

Oznámení o přerušení provozu o vánočních prázdninách 2019 podrobnosti

Jarní škola v přírodě: Čestice u Strakonic, 6. – 13. března 2020 Pobyt byl pro uvedený termín rezervován. Prosíme přihlášené zájemce, aby složili na třídách zálohu 2.000,- Kč.
Zůstává posledních několik volných míst, přihlášení dalších dětí je ještě možné (ústně na třídě nebo mailem na info@msresovska.cz).

Hruštičky si zasadily nový stromek Děti ze třídy Hrušek si v úterý 22. října zasadily na školní zahradě nový stromek – slivoň červenolistou. Společně s naším zahradníkem panem Foitlem si při sázení povídaly o tom, co bude stromek potřebovat a jak se o něj dále starat. Děti se také dozvěděly odkud a jak strom získává vodu, proč a čím bude chráněný před zimou a jakou barvu budou mít na jaře jeho květy. Všichni stromku přejeme mnoho zdaru do příštích let a těšíme se na jeho krásu.

Vracení čipů z prázdninového provozu - 3. a 4. 9. 2019 V době od 8:00 - 10:00 u hospodářky MŠ.
K dohodnutí jiného termínu použijte email: svestky@msresovska.cz

Tvoříme společně hymnu naší školky Vyhlášení soutěže o napsání textu
Výzva k hlasování o nejlepší text
Vyhlášení vítěze hlasování
Poděkování

Pražští hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách Celý článek naleznete na www.hygpraha.cz.

Upozornění pro rodiče podrobnosti

Kontakt na třídy Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky

  • Foto / Sluníčka (Recyklace na Vánoce, před 14 hodinami, 40 minutami)
  • Foto / Švestky (Recyklace na Vánoce, před 14 hodinami, 40 minutami)
  • Informace pro rodiče / Pomáháte nám (před 14 hodinami, 45 minutami)
  • Informace pro rodiče / Aktuality (před 1 dnem, 15 hodinami)
  • Foto / Divadlo v MŠ (Dobrodružství Dědy Mráze a Sněhurky v lese, před 2 dny, 15 hodinami)
  • Foto / Mikuláš (před 1 týdnem)
  • Foto / Pečení cukroví (Hrušky, před 1 týdnem)
rám vertikální míče děti