Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email
na změnu této stránky.

Chystané otevření přípravné třídy

zveřejněno: 10. 6. 2021

Vážení rodiče, ZŠ Bohumila Hrabala uvažuje o otevření druhé přípravné třídy.

Pokud máte zájem umístit do ní své dítě, kontaktujte pana zástupce Mgr. Pejšmana: zast1@zs-bhrabala.cz, telefon: 602 304 216.

Škola v přírodě Čestice 9. – 16. 11. 2021

zveřejněno: 9. 6. 2021

V rámci zjišťování zájmu o účast na plánované škole v přírodě se přihlásilo 28 dětí. Další zájemci se mohou hlásit na třídách, ale budou evidováni jako náhradníci.

Do pátku 18. 6. 2021 zaplaťte, prosím, na třídách základní platbu ve výši 2. 985,- Kč (děti do 6 let) nebo 3. 055,- Kč (děti s OŠD).

Vybrané prostředky na základní platbu se vrací v případě onemocnění dítěte (doložit potvrzením lékaře) nebo v případě uzavření školy v přírodě na základě vyhlášených mimořádných opatření (Covid).

Doplatek budeme vybírat v září 2021.

Pokud máte možnost uplatit příspěvek na pobyt dítěte u svého zaměstnavatele, zašlete potřebné podklady na e-mail školy v přírodě svp.cestice@seznam.cz pro vystavení faktury.

Informace o pobytovém místě na www.svp-cestice.cz

Setkání s rodiči nově přijatých dětí

zveřejněno: 7. 6. 2021

Pozvánka na schůzku s rodiči nově přijatých dětí

Nábor do Osmikvítku

zveřejněno: 28. 5. 2021

Vážení a milí rodiče, zveme touto formou Vaše děti na nábor do Dětského pěveckého sboru Osmikvítek. Samy děti z Osmikvítku natočily náborové video s ukázkami z našich koncertů.

Scházíme se v KD Krakov v Bohnicích a v Centru Rosa v Kobylisích. Na nové zájemce se budeme těšit v pondělí 21.6. od 16 do 18 hodin v KD Krakov a ve středu 23.6. od 16 do 17 hodin v KD Ládví. Bližší informace najdete na našem webu.

Přijďte se podívat v úterý 22.6. v 18.00 hodin k OC Krakov, jak zpívají děti z Osmikvítku! Těšíme se na Vás!

Mgr. Iva Hennová, sbormistryně DPS Osmikvítek

Oznámení o přijatých dětech

zveřejněno: 21. 5. 2021

Oznámení o přijatých dětech

Kroužky do konce školního roku 2020/21

zveřejněno: 7. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 zahájí svoji činnosti některé kroužky – viz plán

Návrat dětí ze zahraničí

zveřejněno: 7. 5. 2021

Vážení rodiče, pokud se vrátíte se svými dětmi ze zahraničí, jste povinni tuto skutečnost oznámit na třídě před předáním dítěte učitelce.

Vyúčtování školného

zveřejněno: 15. 4. 2021

Rodiče, kteří již zaplatili školné za březen a duben 2021, žádáme, aby si zrušili trvalé příkazy na květen a červen 2021.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 23. 3. 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Pozdravníček

zveřejněno: 8. 3. 2021

Do Pozdravníčku může kdokoliv vložit krátký vzkaz komukoliv ze školky.

Testy školní zralosti

zveřejněno: 7. 1. 2021

Vážení rodiče, hromadný screening školní zralosti ve školce probíhat nebude.

Pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, objednávejte se individuálně např. do Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8, podrobně viz www.ppppraha7a8.cz

Mateřská škola musí poradně předem zaslat PŘEDŠKOLNÍ DOTAZNÍK, který si na třídě nejdříve podepište.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky