Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email
na změnu této stránky.

Uzavření MŠ od 16. 3. 2020

aktualizováno: 2. 4. 2020

V souvislosti s prevencí šíření nákazy COVID-19 (koronavirus SARS-CoV-2) a na základě rozhodnutí krizového štábu městské části Praha 8 ze dne 15. 3. 2020 se s účinností ode dne 16. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost dětí ve všech mateřských školách zřízených městskou částí Praha 8. Toto mimořádné opatření platí do odvolání.
Mimořádné opatření

Formuláře „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ budou zákonným zástupcům zasílány elektronicky, po předchozí mailové žádosti na adresu: info@msresovska.cz

Aktualizace 26. 3.: Kontakty na krizové linky psychologické pomoci, Kontakty na krizové linky psychologické pomoci v Praze

 

Aktualizace 2. 4.: Placení školného a stravného atd. za dobu uzavření mateřské školy

Nové termíny zápisů do 1. ročníků ZŠ MČ Praha 8

aktualizováno: 1. 4. 2020

Viz Příloha k zápisům na stránce Zápis dětí do ZŠ.

Viz také https://www.praha8.cz/Zapis-deti-do-1-rocniku-ZS-MC-Praha-8-pro-skolni-rok-2020-2021-1.html

Vzdělávací nabídka pro předškoláky (povinné předškolní vzdělávání) a mladší děti

aktualizováno: 27. 3. 2020

V souvislosti s přerušenou docházkou dětí do mateřské školy nabízíme rodičům tipy na domácí vzdělávací aktivity pro předškolní děti.

Aktualizace 27. 3.: přidána nová cvičení, přidány tipy na domácí vzdělávací aktivity pro mladší děti.

Logopedická depistáž

zveřejněno: 4. 3. 2020

Pracovnice Pedagogicko-psychologicko-logopedického centra Praha, Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 Libeň, provede u přihlášených dětí logopedickou depistáž, a to v některém z předběžně dohodnutých termínů: středa 12. února 2020 a středa 4. března 2020 (vždy v průběhu celého dne).
Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby na třídách podepsali informovaný souhlas a zároveň zaplatili 150,- Kč/dítě.
Aktualizace 4. 3.: Dne 4. března 2020 nemohla logopedka z vážných osobních důvodů provést plánovanou 2. logopedickou depistáž. Nový termín oznámíme.

Čarodějnický den pro nejmenší - 29. 4.

zveřejněno: 18. 2. 2020

Akce bude hrazena ze SRPŠ.
V tento den se kroužek plavání neuskuteční, lekce bude nahrazena.
plakát k Čarodějnickému dni
pozvánka na Čarodějnický den

Den otevřených dveří

zveřejněno: 8. 1. 2020

Srdečně zveme všechny zájemce o umístění dítěte do naší mateřské školy k prohlídce školy ve dnech 15. a 16. dubna 2020, vždy od 15 do 17 hodin.

Potvrzení – sleva na dani

zveřejněno: 2019

Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2019 obdrží zákonní zástupci:

  • docházejících dětí na jednotlivých třídách
  • dětí, které již do MŠ Řešovská nedochází (přestupy na jiné MŠ, stěhování, děti z jiných MŠ, které k nám docházely jen na prázdninový provoz)

buď osobně vždy ve středu od 16 do 17 hodin v rámci úředních hodin ředitelky (neplatí pro termíny školních prázdnin) nebo v jiném termínu po předchozí dohodě na tel. 233 553 909 nebo emailu info@msresovska.cz.
Potvrzení budou vydávána od 15. ledna 2020.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky