Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email zasílat denní upozornění na změnu této stránky.

Brigáda rodičů na jarní úklid školy

zveřejněno: 30. 3. 2023

Brigáda rodičů

Zrušená lekce tanečního kroužku

zveřejněno: 26. 3. 2023

Dne 3. 4. odpadá taneční kroužek, lekce bude nahrazena.

Dny otevřených dveří

zveřejněno: 7. 3. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce o umístění svých dětí do mateřské školy Řešovská k prohlídce školy.

Dny otevřených dveří se budou konat v pondělí 17. dubna a ve čtvrtek 20. dubna 2023, vždy od 15 do 17 hodin.

Návštěvy předškoláků v základních školách

zveřejněno: 14. 2. 2023

Předškolní děti ze tříd Švestky, Jahody a Sluníčka navštíví základní školy v termínech 3. dubna (ZŠ Dolákova) a 4. dubna 2023 (ZŠ Mazurská).

Letní prázdninový provoz

aktualizováno: 14. 2. 2023

Oznámení

Informace k organizaci

Letní příměstské tábory na Praze 8

Vyšetření úrovně školní zralosti – odklady školní docházky

zveřejněno: 26. 1. 2023

Vážení rodiče,

pokud potřebujete zjistit úroveň školní zralosti u Vašeho dítěte (protože zvažujete odklad školní docházky), vyžádejte si na třídách dotazníky k podpisu.

Vyplněné dotazníky zasílá škola do pedagogicko-psychologické poradny, odkud vás budou kontaktovat ohledně sjednání termínu návštěvy.

Zvýšení stravného od 1. 2. 2023

zveřejněno: 24. 1. 2023

úprava ceny stravného

iKAP – rozvoj logického a informativního myšlení

zveřejněno: 2022

Do projektu jsou zapojeny Jahody, Švestky a Sluníčka. Popis projektu a plán aktivit viz stránka Projekty.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

zveřejněno: 2022

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám, zřízeným městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Vyplněné formuláře odevzdávejte na třídách.

 

Spolupráce s Jasmínem

zveřejněno: 2022

Naše mateřská škola zahájila spolupráci se sousedním domem seniorů.
Informace o spolupráci mateřské školy

Průběh spolupráce sledujte na stránce Spolupráce s Jasmínem.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky