Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email
na změnu této stránky.

Tvoříme společně hymnu naší školky

aktualizováno: 2. 7. 2020

Hymnu si lze poslechnout na https://www.youtube.com/watch?v=1MxNkHiJyis

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

zveřejněno: 2. 6. 2020

Ve středu 17. 6. 2020 se bude v oddělení Sluníček konat setkání rodičů nově přijatých dětí s ředitelkou školy.

Pozvánka

Dětský pěvecký sbor Osmikvítek hledá nové zpěváčky

zveřejněno: 1. 6. 2020

nábor Osmikvítek, https://www.osmikvitek.cz/

Logopedická depistáž

aktualizováno: 1. 6. 2020

Druhá plánovaná logopedická depistáž byla zrušena, nevyčerpané zálohové platby byly rodičům zaslány bezhotovostně na účet 1. 6. 2020. Děkujeme za pochopení.

Do konce školního roku se již nebudou konat žádné kroužky

aktualizováno: 21. 5. 2020

Podrobnosti budou postupně zveřejněny na stránkách u jednotlivých kroužků.

Aktualizace 20. 5.: U Ekologie pro nejmenší jsou podrobnosti zveřejněny ve Foto (Jablíčka, Hrušky).

Aktualizace 21. 5.: Podrobnosti ohledně SRPŠ.

Nové termíny zápisů do 1. ročníků ZŠ MČ Praha 8

zveřejněno: 1. 4. 2020

Viz Příloha k zápisům na stránce Zápis dětí do ZŠ.

Viz také https://www.praha8.cz/Zapis-deti-do-1-rocniku-ZS-MC-Praha-8-pro-skolni-rok-2020-2021-1.html

Vzdělávací nabídka pro předškoláky (povinné předškolní vzdělávání) a mladší děti

aktualizováno: 27. 3. 2020

V souvislosti s přerušenou docházkou dětí do mateřské školy nabízíme rodičům tipy na domácí vzdělávací aktivity pro předškolní děti.

Aktualizace 27. 3.: přidána nová cvičení, přidány tipy na domácí vzdělávací aktivity pro mladší děti.

Potvrzení – sleva na dani

zveřejněno: 2019

Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2019 obdrží zákonní zástupci:

  • docházejících dětí na jednotlivých třídách
  • dětí, které již do MŠ Řešovská nedochází (přestupy na jiné MŠ, stěhování, děti z jiných MŠ, které k nám docházely jen na prázdninový provoz)

buď osobně vždy ve středu od 16 do 17 hodin v rámci úředních hodin ředitelky (neplatí pro termíny školních prázdnin) nebo v jiném termínu po předchozí dohodě na tel. 233 553 909 nebo emailu info@msresovska.cz.
Potvrzení budou vydávána od 15. ledna 2020.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky