Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email zasílat denní upozornění na změnu této stránky.

Kroužky v době konání školy v přírodě 1. – 8. 3. 2024

zveřejněno: 20. 2. 2024

Přehled

Muzikohraní

zveřejněno: 9. 2. 2024

Muzikohraní - rozvrh

Škola v přírodě Čestice březen 2024

aktualizováno: 6. 2. 2024

Vážení rodiče,
v Česticích máme zarezervovaný termín pro konání školy v přírodě od 1.3. do 8.3. 2024.
Cena pobytu je 4. 470,- Kč (případně 4.505,-Kč u dětí s OŠD) a zahrnuje pobyt, stravu, dopravu ke škole, vstupy a výlety. Poplatek prosíme zaplatit na jednotlivých třídách během ledna 2024.
Děti můžete přihlašovat prostřednictvím online formuláře.
Přihlášení dítěte je závazné, zrušení přihlášky s náhradou výdajů za stravné a pobyt podléhá podmínce doložení potvrzení od lékaře, že dítě nemůže odjet z důvodu aktuálního onemocnění.

Aktualizace 31. 1. 2024: Dotazník pro rodiče: PDF / Word (Docx)

Aktualizace 5. 2. 2024: Seznam potřebných věcí

Aktualizace 6. 2. 2024: Důležité informace k cestě a pobytu

Zápis dětí do MŠ

zveřejněno: 3. 2. 2024

Na stránce Zápis dětí do MŠ jsou zveřejněny informace a termíny dnů otevřených dveří k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2024/25.

Den otevřených dveří

zveřejněno: 19. 1. 2024

Ve čtvrtek 25. dubna a v pondělí 29. dubna 2024, vždy od 15 do 17 hodin, přivítáme všechny zájemce o umístění do naší mateřské školy.

Můžete si prohlédnout vnitřní i vnější prostory školy, případně se ptát na všechno, co vás ohledně provozu zajímá.

Oznámení o přerušení provozu mateřských škol ve školním roce 2023/2024

aktualizováno: 14. 1. 2024

Oznámení o přerušení provozu v létě 2024

Podmínky pro zařazení dítěte do prázdninové docházky

Projekt Veselá věda

zveřejněno: 2023

V průběhu ledna – května 2024 bude ve třídách Jahody, Švestky a Sluníčka probíhat projekt Veselá věda, hrazený ze šablon OP JAK.

Environmentální program "Když les usíná"

zveřejněno: 2023

Akce proběhne jen na třídách Jablíčka a Hrušky. Podrobnosti
https://lhmp.cz/zachranna-stanice/sponzorstvi-a-adopce/

Projekt Balíček okamžité pomoci Pražanům byl prodloužen

zveřejněno: 2023

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22.6.2023 bylo školám umožněno pokračovat v realizaci tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům i ve školním roce 2023/24, a to do 31.8.2024.

 

Vyšetření úrovně školní zralosti – odklady školní docházky

zveřejněno: 2023

Vážení rodiče,

pokud potřebujete zjistit úroveň školní zralosti u Vašeho dítěte (protože zvažujete odklad školní docházky), vyžádejte si na třídách dotazníky k podpisu.

Vyplněné dotazníky zasílá škola do pedagogicko-psychologické poradny, odkud vás budou kontaktovat ohledně sjednání termínu návštěvy.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky

  • Foto / 23/24 / Sluníčka / Těšíme se na karneval (před 6 hodinami, 45 minutami)
  • Foto / 23/24 / Švestky / Masopust (před 5 dny, 12 hodinami)
  • Foto / 23/24 / Divadlo v MŠ (O Terezce a Matějovi, před 1 týdnem, 2 dny)
  • Foto / 23/24 / Jablíčka / Zatloukání (před 1 týdnem, 2 dny)
  • Kroužky / Logopedická prevence (2. pololetí - čtvrteční skupina, před 1 týdnem, 2 dny)
  • Informace pro rodiče / Dokumenty (Návrh rozpočtu, před 1 týdnem, 5 dny)
  • Kroužky / Rozvrh kroužků (2. pololetí, před 2 týdny, 1 dnem)
  • Informace pro rodiče / Zápis dětí do ZŠ (Zápis dětí a Termíny dnů otevřených dveří a zápisů, před 2 týdny, 2 dny)
  • Foto / 23/24 / Jahody / Experimenty (Pěna, před 2 týdny, 2 dny)
  • Informace pro rodiče / Zápis dětí do MŠ (Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, Termíny dnů otevřených dveří, před 2 týdny, 3 dny)