Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email zasílat denní upozornění na změnu této stránky.

Letní prázdninový provoz

zveřejněno: 2. 2. 2023

Oznámení

Informace k organizaci

Vyšetření úrovně školní zralosti – odklady školní docházky

zveřejněno: 26. 1. 2023

Vážení rodiče,

pokud potřebujete zjistit úroveň školní zralosti u Vašeho dítěte (protože zvažujete odklad školní docházky), vyžádejte si na třídách dotazníky k podpisu.

Vyplněné dotazníky zasílá škola do pedagogicko-psychologické poradny, odkud vás budou kontaktovat ohledně sjednání termínu návštěvy.

Zvýšení stravného od 1. 2. 2023

zveřejněno: 24. 1. 2023

úprava ceny stravného

Potvrzení o zaplaceném školném (k daňovému přiznání)

zveřejněno: 2. 1. 2023

Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2022 obdrží zákonní zástupci:

  • docházejících dětí na jednotlivých třídách
  • dětí, které již do MŠ Řešovská nedochází (přestupy na jiné MŠ, stěhování, děti z jiných MŠ, které k nám docházely jen na prázdninový provoz) buď osobně vždy
    ve středu od 16 do 17 hodin v rámci úředních hodin ředitelky (neplatí pro termíny školních prázdnin) nebo v jiném termínu po předchozí dohodě na tel. 233 553 909 nebo emailu info@msresovska.cz.


Potvrzení budou vydávána nejpozději od 16. ledna 2023.

Škola v přírodě Čestice 24. - 29. 3. 2023

zveřejněno: 2022

Zájemci o účast na škole v přírodě se mohou nadále přihlašovat.

iKAP – rozvoj logického a informativního myšlení

zveřejněno: 2022

Do projektu jsou zapojeny Jahody, Švestky a Sluníčka. Popis projektu a plán aktivit viz stránka Projekty.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

zveřejněno: 2022

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám, zřízeným městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Vyplněné formuláře odevzdávejte na třídách.

 

Spolupráce s Jasmínem

zveřejněno: 2022

Naše mateřská škola zahájila spolupráci se sousedním domem seniorů.
Informace o spolupráci mateřské školy

Průběh spolupráce sledujte na stránce Spolupráce s Jasmínem.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky