Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Nechte si na email
na změnu této stránky.

Pravidla pro provoz školy od 1. 9. 2021

zveřejněno: 31. 8. 2021

Pravidla pro provoz v době zvýšených hygienických opatření

Nové heslo pro vstup do skryté části webu

aktualizováno: 22. 9. 2021

Děkujeme všem, kteří přispěli svými nápady na znění nového hesla, platného od 1. 10. 2021. Vybranou formulaci vám sdělí paní učitelky na třídách.

Přihlašování na kroužky

zveřejněno: 1. 9. 2021

Své děti můžete přihlašovat na kroužky na krouzky.msresovska.cz.
Vstup prostřednictvím hesla pro neveřejnou část webu msresovska.cz.
Pořadí přihlášených dětí nemá vliv na přijetí do kroužku.
Poslední termín pro přihlášení on-line bude pondělí 27. září, u kroužku Plavání již 17. září. Pak už bude možné se přihlásit jen osobně u lektorek.

Malá technická univerzita

zveřejněno: 28. 8. 2021

V rámci programu Šablony III. se děti ze třídy Švestek, Jahod a Sluníček zúčastní projektu polytechnické výchovy s názvem Malá technická univerzita.

Rozvrh lekcí pro období říjen – prosinec 2021

Pozvánka na koncert Osmikvítku

zveřejněno: 28. 8. 2021

Hledáme nové talenty se zájmem o zpěv a zveme je na nábor do Dětského pěveckého sboru Osmikvítek v pondělí 6. 9. od 16.00 do 18.00 v přízemí KD Krakov v učebnách Jazykové školy Irislingua. Přijďte nám zazpívat, poznat nové kamarády a prožít s nimi výjimečné koncerty a vystoupení na známých pódiích. Prohlédněte si tuto naši pozvánku! Pro každého nového zpěváčka máme přichystaný malý dárek... Těšíme se na vás!

Pozvánka na koncert 13. 9. od 18.00 hodin

za DPS Osmikvítek Mgr. Iva Hennová, sbormistryně

Čipy pro rodiče nově nastupujících dětí

zveřejněno: 24. 8. 2021

Čipy si  rodiče nově nastupujících dětí mohou vyzvedávat ve dnech 1., 2., a 3. 9. 2021 na třídě Hrušek v době od 10 do 11 hodin.

S sebou si vezměte odpovídající zálohu (120 ,- Kč/čip).

Později nastupující si počet potřebných čipů objednají na adrese: hrusky@msresovska.cz.

Škola v přírodě Čestice 9. – 16. 11. 2021

zveřejněno: 9. 6. 2021

V rámci zjišťování zájmu o účast na plánované škole v přírodě se přihlásilo 28 dětí. Další zájemci se mohou hlásit na třídách, ale budou evidováni jako náhradníci.

Do pátku 18. 6. 2021 zaplaťte, prosím, na třídách základní platbu ve výši 2. 985,- Kč (děti do 6 let) nebo 3. 055,- Kč (děti s OŠD).

Vybrané prostředky na základní platbu se vrací v případě onemocnění dítěte (doložit potvrzením lékaře) nebo v případě uzavření školy v přírodě na základě vyhlášených mimořádných opatření (Covid).

Doplatek budeme vybírat v září 2021.

Pokud máte možnost uplatit příspěvek na pobyt dítěte u svého zaměstnavatele, zašlete potřebné podklady na e-mail školy v přírodě svp.cestice@seznam.cz pro vystavení faktury.

Informace o pobytovém místě na www.svp-cestice.cz

Návrat dětí ze zahraničí

zveřejněno: 7. 5. 2021

Vážení rodiče, pokud se vrátíte se svými dětmi ze zahraničí, jste povinni tuto skutečnost oznámit na třídě před předáním dítěte učitelce.

Virtuální prohlídka školy

zveřejněno: 23. 3. 2021

Všechny rodiče, prarodiče, děti i potenciální zájemce o umístění svého dítěte zveme k virtuální prohlídce školy.

Kontakt na třídy

zveřejněno: 2017

Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky