Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Poslední úprava: 5. 6. 2018

Zrušení plateb školného podrobnosti

Setkání rodičů nově přijatých dětí a ředitelky školy Všechny rodiče nově přijatých dětí srdečně zvu dne 19. června 2018 od 16 hodin na první společnou schůzku, v rámci které budou všichni seznámeni s provozem školy a obsahem vzdělávání dětí.
Účastníci obdrží na místě rozhodnutí o přijetí jejich dětí. Pro klidný průběh schůzky prosím o účast bez dětí.
C. Foučková, ředitelka školy

Zrušení úředních hodin Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím jsou úřední hodiny ředitelky školy i vedoucí ŠJ do odvolání zrušeny. Případní zájemci o návštěvu si dohodnou termín setkání předem, a to telefonicky nebo mailem.

Primární prevence pro mateřské školy Předškolní děti z Jahod, Švestek a Sluníček se během května a června 2018 zúčastní preventivního programu, který je plně hrazen z prostředků zřizovatele.

Přerušení provozu o velkých prázdninách Přerušení provozu, Letní provoz MŠ

Schválený rozpočet pro rok 2018 podrobnosti

Škola v přírodě Čestice 22. - 29.června 2018 Od 12. března do 17. dubna 2018 vybíráme peníze na jednotlivých třídách, tj. 2.800,-Kč, případně 2.870,-Kč pro děti s OŠD.
Pokud někdo z již přihlášených ví, že nepojede, oznámí tuto skutečnost na třídě.
Mohou se přihlašovat další zájemci, budou vedeni jako náhradníci.

Testy školní zralosti pro předškoláky Vážení rodiče, hromadný screening školní zralosti ve školce probíhat nebude. Pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky, objednejte se nyní individuálně do Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8, se sídlem Glowackého 555, Praha 8.

tel: 286 882 368 nebo 286 585 191
e-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz
Spádově patříme k Mgr. Zuzaně Hanusové.
Mateřská škola musí poradně předem zaslat PŘEDŠKOLNÍ DOTAZNÍK, který na třídě nejdříve podepište.

Dny otevřených dveří a zápisy do ZŠ podrobnosti na webu praha8.cz

Potvrzení – daně Na třídách si vyzvedávejte potvrzení o zaplaceném školném v roce 2017 (pro Vašeho zaměstnavatele k odečtu daní).
Rodiče dětí, které již odešly do ZŠ, si potvrzení mohou vyzvednout
  - v době úředních hodin, tj. každou středu od 16 do 17 hodin v ředitelně školy
 - v jiném termínu, dohodnutém předem telefonicky na číslech 233553909 nebo 283850721

Environmentální výchova Děti ze třídy Švestek, Jahod a Sluníček budou po celý školní rok docházet do DDM Spirála na cyklus environmentální výchovy, který stojí 200 Kč za dítě. Prosíme rodiče o zaplacení na jednotlivých třídách.

Informace o povinném předškolním vzdělávání podrobnosti na webu msmt.cz

Upozornění pro rodiče podrobnosti

Kontakt na třídy Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky

rám vertikální míče děti