Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče

Aktuality

Poslední úprava: 18. 2. 2020
Nechte si na email
na změnu této stránky.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – NOVINKA – ČTĚTE POZORNĚ!!! Seznamte se s novými pravidly pro provoz v době hlavních prázdnin školního roku 2019/20.

Závazná přihláška
zveřejněno: 1. 1. 2020
Čarodějnický den pro nejmenší - 29. 4.
zveřejněno: 18. 2. 2020
Akce bude hrazena ze SRPŠ.
V tento den se kroužek plavání neuskuteční, lekce bude nahrazena.
plakát k Čarodějnickému dni
pozvánka na Čarodějnický den
Divadlo v MŠ, pohádka O Sněhurce (divadlo KK) se koná 20. 2. od 9:30 hod.
zveřejněno: 17. 2. 2020
Škola v přírodě - dokumenty
zveřejněno: 4. 2. 2020
Na stránce Škola v přírodě byl zpřístupněn dotazník pro rodiče a seznam věcí pro školu v přírodě.
Grafomotorický kroužek pro předškoláky
zveřejněno: 31. 1. 2020
PPP pro Prahu 8 nabízí předškolákům v prostorách poradny grafomotorický kroužek.
Vyšetření úrovně školní zralosti předškolních dětí
zveřejněno: 10. 1. 2020
PPP pro Prahu 8 nabízí pro předškolní dětí vyšetření úrovně školní zralosti přímo v poradně.
Rodiče, kteří mají zájem nechat svoje děti vyšetřit, podepíší během ledna 2020 na třídách souhlas s vyšetřením. Podepsané dotazníky zasílá do poradny mateřská škola. Během února poradna rodiče zkontaktuje a společně si domluví termín vyšetření jejich dětí.
Přihlašování na kroužek plavání
aktualizováno: 9. 1. 2020
Své děti můžete přihlašovat na plavání pro 2. pololetí na krouzky.msresovska.cz.
Vstup prostřednictvím hesla pro neveřejnou část webu msresovska.cz.
Poslední termín pro přihlášení je 26. leden.
Na kroužek se musí přihlásit znovu i děti, které kroužek navštěvovali již v 1. pololetí. Kroužek se nekoná v době školy v přírodě, tj. 11. 3. 2020 se neplave.
Den otevřených dveří
zveřejněno: 8. 1. 2020
Srdečně zveme všechny zájemce o umístění dítěte do naší mateřské školy k prohlídce školy ve dnech 15. a 16. dubna 2020, vždy od 15 do 17 hodin.
Návštěva Planetária Praha
zveřejněno: 8. 1. 2020
Ve čtvrtek 30. 1. 2020 navštíví děti ze třídy Jahod, Švestek a nejstarší děti ze Sluníček pořad Polaris2 – Lucie v Planetáriu Praha.
Prosíme rodiče, aby na třídách zaplatili vstupné. Pořad začíná již v 9 hodin, prosíme o včasný příchod (podrobné informace v šatnách tříd).
Jarní škola v přírodě: Čestice u Strakonic, 6. – 13. března 2020
aktualizováno: 2. 1. 2020
Pobyt je pro uvedený termín rezervován. Prosíme přihlášené zájemce, aby na třídách doplatili zbývající náklady.
Přihlášení dalších dětí jako náhradníků je stále možné (ústně na třídě nebo mailem na info@msresovska.cz).
Logopedická depistáž
aktualizováno: 2. 1. 2020
Pracovnice Pedagogicko-psychologicko-logopedického centra Praha, Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 Libeň, provede u přihlášených dětí logopedickou depistáž, a to v některém z předběžně dohodnutých termínů: středa 12. února 2020 a středa 4. března 2020 (vždy v průběhu celého dne).
Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby na třídách podepsali informovaný souhlas a zároveň zaplatili 150,- Kč/dítě.
Taneční kroužek má dvě skupiny
zveřejněno: 2019
Od pondělí 16. 12. bude kroužek tanečků probíhat ve dvou skupinách – viz rozvrh kroužků. Přihlašování dalších případných zájemců je stále možné, online přihlášku naleznete na krouzky.cz.
Potvrzení – sleva na dani
zveřejněno: 2019
Potvrzení o výši zaplaceného školného za rok 2019 obdrží zákonní zástupci:
  • docházejících dětí na jednotlivých třídách
  • dětí, které již do MŠ Řešovská nedochází (přestupy na jiné MŠ, stěhování, děti z jiných MŠ, které k nám docházely jen na prázdninový provoz)
buď osobně vždy ve středu od 16 do 17 hodin v rámci úředních hodin ředitelky (neplatí pro termíny školních prázdnin) nebo v jiném termínu po předchozí dohodě na tel. 233 553 909 nebo emailu info@msresovska.cz.
Potvrzení budou vydávána od 15. ledna 2020.
Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku proběhla dne 13. listopadu 2019.
zveřejněno: 2019
Fotografie z akce
Oznámení o přerušení provozu o hl. prázdninách 2020
zveřejněno: 2019
oznámení o přerušení provozu o hl. prázdninách 2020
Hruštičky si zasadily nový stromek
zveřejněno: 2019
Děti ze třídy Hrušek si v úterý 22. října zasadily na školní zahradě nový stromek – slivoň červenolistou. Společně s naším zahradníkem panem Foitlem si při sázení povídaly o tom, co bude stromek potřebovat a jak se o něj dále starat. Děti se také dozvěděly odkud a jak strom získává vodu, proč a čím bude chráněný před zimou a jakou barvu budou mít na jaře jeho květy. Všichni stromku přejeme mnoho zdaru do příštích let a těšíme se na jeho krásu.
Pražští hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách
zveřejněno: 2018
Celý článek naleznete na www.hygpraha.cz.
Kontakt na třídy
zveřejněno: 2017
Své děti můžete omlouvat také přes email. Více na stránce Kontakt.

Poslední upravené stránky

  • Informace pro rodiče / Škola v přírodě (důležité informace k odjezdu, příjezdu a pobytu, před 3 hodinami, 22 minutami)
  • Foto / Švestky (Masopust, před 5 hodinami, 47 minutami)
  • Informace pro rodiče / Aktuality (před 1 dnem, 5 hodinami)
  • Foto / Sluníčka (Masopust, před 1 dnem, 5 hodinami)
  • Foto / Jahody (Masopust, před 6 dny, 4 hodinami)
  • Foto / Karneval (všechny třídy, před 6 dny, 4 hodinami)
  • Foto / Planetárium (Švestky, Jahody, Sluníčka, před 1 týdnem, 1 dnem)