Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Angličtina

Angličtina

Kroužek angličtiny je připravován pro předškolní děti, vedou jej pí uč. Hádková a pí uč. Mgr. Dulajová, DiS. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Školní rok 2019 / 2020

Kroužek angličtiny se po otevření mateřské školy 25. 5. 2020 již nebude konat, ale všechny děti docházející do kroužku obdrží vytištěné materiály od 21. do 30. lekce včetně, závěrečné vysvědčení a dárek. Vše si můžete vyzvednout ve školce od 1. června 2020.

Vyžadováno heslo