Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Angličtina

Angličtina

Kroužek angličtiny je připravován pro předškolní děti, vedou jej pí uč. Hádková a pí uč. Bc. Hejnová. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Vyžadováno heslo