Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Předškoláček

Předškoláček

V rámci kroužku je rozšířena a prohloubena příprava předškoláků pro vstup do ZŠ. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Vyžadováno heslo