Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Předškoláček

Předškoláček

V rámci kroužku je rozšířena a prohloubena příprava předškoláků pro vstup do ZŠ. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Školní rok 2019 / 2020

Vzhledem k přetrvávající situaci ohledně pandemie koronaviru (COVID-19) upřesňujeme následující:

  • lekce nebudou moci být uskutečněny
  • z toho důvodu bude uskutečněna vratka peněz v měsíci červnu, jejich výplata v hotovosti.
  • z důvodu již vynaložených režijních nákladů bude vratná částka ponížená o 20%.

Děkuji Vám všem za pochopení, za dosavadní přízeň.
Přeji Vám všem, rodičům i dětičkám, krásné prázdniny.

Helena Helmichová
učitelka

 

Vyžadováno heslo