Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče » Jídelníček

Jídelníček

15.8. - 19.8.

PondělíNevyplněno.
ÚterýNevyplněno.
StředaNevyplněno.
ČtvrtekNevyplněno.
PátekNevyplněno.


8.8. - 12.8. (předchozí týden)

PondělíNevyplněno.
ÚterýNevyplněno.
StředaNevyplněno.
ČtvrtekNevyplněno.
PátekNevyplněno.

Seznam alergenů

Podle směrnice 1169/2011 EU nastává od 13.12.2014 povinnost informovat strávníky o alergenech (viz tabulka - seznam alergenů), které jsou obsažené v připravovaných pokrmech.

Na jídelníčku budou u každého pokrmu značeny alergeny příslušným číslem podle seznamu.