Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče » Pomáháte nám

Pomáháte nám

Děkujeme ...

... rodičům Löfler a jejich kamarádce Máje za uskutečnění a věrohodné ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla.

... tatínkovi Tyráčkovi za přinesení, odborný výklad, ukázku a možnost pohladit si hada.

... panu Beranovi za navrtání a následné přimontování držáku na papír.

... panu Čížkovi za kopírování metodického materiálu, laminování dokumentů.

... rodičům Zumrovým a paní Mikové ze Sluníček a panu Hegrlíkovi ze třídy Hrušek za sobotní brigádu školní zahrady dne 21. 4. 2018.

... rodičům Rosypalovým ze třídy Sluníček za možnost navštívit pražskou ZOO trochu "jinak". Zprostředkování ukázky - výcvik lachtanů, možnost navštívit a pohladit si sloní želvy ve výběhu a za magnetku pro děti.

Lampiónový průvod

S přípravou lampiónového průvodu děkujeme paní Hrázské, Peroutkovým a Čížkovým. Děkujeme Válovým za poskytnutí fotografií z této akce.

Tipy, jak mohou rodiče pomoci škole

 • sponzorství
  • doprava (na výlet, na plavání, …)
  • VV materiál (fixy, pastelky)
  • igelitové návleky
  • barvy do kopírky nebo kopírování pracovních listů
  • drobné dárky, reklamní předměty (notýsky, propisky, přívěsky, magnetky, balónky…)
  • divadelní představení pro děti
 • profese hasič, policista, kuchař, cukrář…(přinést ukázat oblečení, pracovní nástroje, sjednat prohlídku pracoviště, zprostředkovat nebo realizovat preventivní/ukázkové programy…)
 • pomoc při společných akcích (lampiónový průvod, zahradní slavnosti)
 • moderování akcí na školní zahradě
 • Mikuláš (pomoc s přípravou dárků)
 • zahradnické práce na školní zahradě
rám vertikální míče děti