Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče » Pomáháte nám

Pomáháte nám

Děkujeme ...

... panu Zdráhalovi ze třídy Jahod za dodaný výtvarný materiál (fixy, papíry, modelínu, křídy…).

... panu Solnickému za pomoc s úpravami keřů u vjezdu.

... panu Duškovi za přeházení školního kompostu a sestavení nového kompostéru.

... panu Solnickému za ostříhání velkého počtu keřů na školní zahradě.

 

Srdečně děkujeme všem rodičům, kteří přišli v sobotu 15. 4. 2023 do školky na brigádu a pomohli nám pečlivě uklidit zahradu.

Byli to Grygarovi, Hladíkovi, pan Solnický a pan Dušek. Společně s některými našimi zaměstnanci vyhrabali listí, shrabali větvičky, šišky i jehličí a vyčistili obruby chodníků.

Děkujeme!

 

Tipy, jak mohou rodiče pomoci škole

 • sponzorství
  • doprava (na výlet, na plavání, …)
  • VV materiál (fixy, pastelky)
  • igelitové návleky
  • barvy do kopírky nebo kopírování pracovních listů
  • drobné dárky, reklamní předměty (notýsky, propisky, přívěsky, magnetky, balónky…)
  • divadelní představení pro děti
 • profese hasič, policista, kuchař, cukrář…(přinést ukázat oblečení, pracovní nástroje, sjednat prohlídku pracoviště, zprostředkovat nebo realizovat preventivní/ukázkové programy…)
 • pomoc při společných akcích (lampiónový průvod, zahradní slavnosti)
 • moderování akcí na školní zahradě
 • Mikuláš (pomoc s přípravou dárků)
 • zahradnické práce na školní zahradě