Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Logopedická prevence

Logopedická prevence

Hravé cvičení, které podporuje řečový rozvoj, smyslové vnímání, slovní zásobu, rozvíjí obratnost mluvidel, grafomotorické dovednosti a paměť dětí. Kroužek vede pí učitelka Helmichová pod supervizí klinické logopedky Mgr. Evy Kolesové. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Školní rok 2019 / 2020

Vzhledem k přetrvávající situaci ohledně pandemie koronaviru (COVID-19) upřesňujeme následující:

 

 • Středeční logopedická prevence – mladší děti
  • lekce budou uskutečněny v měsíci září 2020.
  • z toho důvodu nebudou žádné peníze vráceny.

 

 • Čtvrteční logopedická prevence – starší děti
  • lekce nebudou moci být uskutečněny.
  • z toho důvodu bude uskutečněna vratka peněz v měsíci červnu, jejich výplata v hotovosti.
  • z důvodu již vynaložených režijních nákladů bude vratná částka ponížená o 20%.

Děkuji Vám všem za pochopení, za dosavadní přízeň.
Přeji Vám všem, rodičům i dětičkám, krásné prázdniny.

Helena Helmichová
učitelka

 

Vyžadováno heslo