Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Informace pro rodiče » Dokumenty

Dokumenty

Rozpočet

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2020
Výhledový rozpočet

https://www.praha8.cz/Navrh-rozpoctu-na-rok-2020.html
Návrh rozpočtu na rok 2020 ještě podléhá schválení ZMČ Praha 8, které se bude konat dne 13. 5. 2020.

Vyžadováno heslo