Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Rozvrh kroužků

Rozvrh kroužků

Změny vyhrazeny.

Dále jsou plánovány:


  • kurzy environmentální výchovy pro Jahody, Švestky a Sluníčka – v DDM Spirála (viz samostatný přehled)
  • kurzy „Ekologie pro nejmenší“ pro Jablíčka a Hrušky (viz samostatný přehled)
  • Malá technická univerzita pro Jahody, Švestky a Sluníčka – financováno z ESF (viz samostatný přehled)