Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Rozvrh kroužků

Rozvrh kroužků

Dále jsou plánovány:

  • kurzy environmentální výchovy pro odd. Jahody, Švestky a Sluníčka – v DDM Spirála (viz samostatný přehled)
  • kurzy „Ekologie pro nejmenší“ pro Jablíčka a Hrušky (viz samostatný přehled)

Změny vyhrazeny.

rám vertikální míče děti