Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Rozvrh kroužků

Rozvrh kroužků

pondělí pěvecký kroužek 12,30 - 13,15 hod
1. lekce 2. 10. 2017
v odd. Jahody I. Hennová,
C. Foučková
pondělí pohybové hry 15,15 - 15,45 hod
1. lekce: 2. 10. 2017
v odd. Jahody společnost Kroužky
úterý angličtina 12,00 – 12,30 hod
1. lekce: 3. 10. 2017
v odd. Jahody I. Dulajová,
M. Hádková
úterý Předškoláček 16,00 – 16,45 hod
1. lekce: 3. 10. 2017
v odd. Jahody H. Helmichová
středa plavání 9,40 - 10,25 hod
1. lekce: 4. 10. 2017
Aquacentrum Šutka H. Helmichová
středa logopedická prevence 12,15 - 12,45 hod
1. lekce: 4. 10. 2017
v odd. Jahody H. Helmichová
čtvrtek logopedická prevence 12,15 - 12,45 hod
1. lekce: 5. 10. 2017
v odd. Jahody H. Helmichová
čtvrtek výtvarný kroužek
1. sk
15,15 - 15,55 h
1. lekce: 5. 10. 2017
v odd. Jahody Š. Klinková,
B. Včeláková
čtvrtek výtvarný kroužek
2. sk
16,05 - 16,45 h
1. lekce: 5. 10. 2017
v odd. Jahody Š. Klinková,
B. Včeláková

Změny vyhrazeny.

Kurzy environmentální výchovy v DDM Spirála (třídy Švestky, Jahody, Sluníčka) - rozvrhy na webu školy.

rám vertikální míče děti