Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Rozvrh kroužků

Rozvrh kroužků

pondělí angličtina 12,10 – 12,40 hod
1. lekce: 1. 10. 2018
v odd. Jahody I. Dulajová,
M. Hádková
pondělí sportovní hry 15,15 - 15,45 hod
1. lekce: 8. 10. 2018
v odd. Jahody společnost Kroužky
úterý Předškoláček 16,00 – 16,45 hod
1. lekce: 2. 10. 2018
v odd. Jahody H. Helmichová
středa plavání 9,40 - 10,25 hod
1. lekce: 3. 10. 2018
Aquacentrum Šutka H. Helmichová
středa logopedická prevence 12,15 - 12,45 hod
1. lekce: 3. 10. 2018
v odd. Jahody H. Helmichová
středa výtvarný kroužek
1. sk
15,15 - 15,55 h
1. lekce: 3. 10. 2018
v odd. Jahody Š. Klinková,
B. Včeláková
středa výtvarný kroužek
2. sk
16,05 - 16,45 h
1. lekce: 3. 10. 2018
v odd. Jahody Š. Klinková,
B. Včeláková
čtvrtek logopedická prevence 12,15 - 12,45 hod
1. lekce: 4. 10. 2018
v odd. Jahody H. Helmichová
čtvrtek flétna 15,15 - 15,45 hod
1. lekce 4. 10. 2018
v odd. Jahody Martina Koutná

Změny vyhrazeny.

rám vertikální míče děti