Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Taneční kroužek

Taneční kroužek

Kroužek vede Radovan Hrbek, bývalý člen baletu Národního divadla v Praze. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Vyžadováno heslo