Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Taneční kroužek

Taneční kroužek

Taneční a pohybový kroužek vede v letošním školním roce lektor/ka společnosti Rytmik.

Vyžadováno heslo