Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek vedou pí uč. Klinková a pí. uč. Včeláková. Kroužek probíhá od října do května, nekoná se v době všech školních prázdnin.

Školní rok 2019 / 2020

Kroužek VV ve školním roce 2019/20 již ukončil svou činnost, každé dítě obdrží balíček s výtvarnými potřebami pro domácí využití.

Gratulujeme k vítězství

Vyhlášení výsledků soutěže: Do Světového dne vrabců se zapojilo přes 500 účastníků

Vyžadováno heslo