Vize: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim pomáháme zdravě růst.
Kroužky » Plavání

Plavání

Kroužek plavání organizuje pí. uč. Helmichová ve spolupráci s plaveckou školou. Kroužek probíhá v Aquacentru Šutka v Praze 8.

Školní rok 2019 / 2020

Dopravné za lekce plavání, které se v důsledku uzavření MŠ nekonaly, si vyzvedávejte v hotovosti na třídách, kam budou docházet vaše děti (450,- Kč/dítě).

Peníze za kurzovné vám zašle bezhotovostně pan Petr Šťastný, zastupující Plaveckou školu Vodník, pokud si o vrácení požádáte na: info@psvodnik.cz (616,-Kč/dítě).

Vyžadováno heslo